Departament Mercantil

En el nostre Departament mercantil, pot trobar assessorament en tot el referent a l’àmbit de l’activitat mercantil, realitzant estudis, negociacions i preparació de tot tipus d’operacions mercantils, tant en el seu moment inicial com en qualsevol controvèrsia que pogués aparèixer durant la seva execució o resolució.

Àrea Mercantil
El nostre Departament Mercantil li ofereix serveis d’assessorament des d’una perspectiva d’assessoria d’empreses, posant especial èmfasi en l’assessorament, negociació, redacció i execució de contractes propis de l’activitat mercantil.

Àrea Societària
El nostre Departament realitza un assessorament integral de les societats (civils o mercantils) i dels seus socis i administradors per tal de garantir un correcte funcionament de la seva estructura i activitat.

Àrea Concursal
En moments de crisis empresarials, el nostre equip de professionals en temes jurídics, laborals, econòmics i mercantils estudiarà tota la problemàtica de les dificultats empresarials, analitzant la comptabilitat, els contractes amb els creditors, proveïdors, les condicions i la situació laboral dels treballadors… per tal de planificar una estratègia en funció de si existeix la possibilitat de continuïtat o si la insolvència es imminent.
També trobarà un bon recolzament en el moment en que es trobi que un dels seus clients es troba en una situació de concurs de creditors.

Fundacions i Associacions
Davant el fort creixement en l’activitat social i econòmica de la nostra societat de les fundacions i associacions sense ànim de lucre, el nostre Departament Mercantil ofereix un ampli assessorament.

Equip:

Veure informació adicional (pdf)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!