Departament laboral

A ATF li oferim un assessorament i una gestió integral en tots els temes relacionats amb contractació, retribucions de treballadors i Administradors, quitances, liquidacions, estrangeria i en matèria de Seguretat Social i prestacions.

El nostre equip de professionals l’ajudarà en la gestió de personal i l’assessorarà de qualsevol necessitat que tingui en l’àrea sociolaboral.

ATF posa a la seva disposició el Departament Laboral per poder realitzar qualsevol tràmit relacionat amb:

Assessorament laboral a empreses i particulars
El Departament Laboral ofereix una sistència immediata a empreses y treballadors en matèria de RRHH i en temes de contractació, en tots els tipus de Règims.

Gestió de nòmines
Disposem d’un Departament altament consolidat i amb una experiència acreditada en el tractament de la gestió laboral i de nòmines dels diferents sectors empresarials.

Seguretat Social
Com a complement de l’assessorament laboral i la gestió de nòmines, el nostre Departament Laboral està especialitzat en Seguretat Social, assessorant sobre qualsevol tema vinculat amb cotitzacions o prestacions

Gestió en matèria de reajustaments de l’estructura empresarial
En la gestió de l’empresa, des de la vessant laboral, s’ha vist que les reestructuracions d’empreses són una constant en la vida de les organitzacions productives donat que actualment s’estan experimentant canvis en la societat que requereixen d’una adaptació al l’entorn.

Estrangeria
La necessitat de legalitzar la situació d’estància, residència i/o treball en el territori espanyol dels estrangers presenta una gran complexitat. Per aquest motiu, l’Assessoria, a través del seu Departament laboral, li ofereix un servei especialitzat en temes d’estrangeria, per a la gestió, tramitació, seguiment d’expedients i assessorament dels mateixos.

Auditories Laborals

Equip:

Veure informació adicional (pdf)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!