Departament Jurídic

El Departament Jurídic li ofereix un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial, tant en l’àmbit empresarial com personal, cobrint les diferents branques i especialitats del mon del Dret.

ATF posa a la seva disposició el Departament Jurídic per poder realitzar qualsevol tràmit d’aplicació al Dret, com poden ser:

Dret de successió
En el nostre Departament Jurídic trobarà recolzament i consell en tots els temes relacionats en la successió mortis causa i realitzarem tots els tràmits necessaris per a la successió:

Dret de Família
Davant la complexitat de les normes jurídiques que regulen les relacions personals i patrimonials dels integrants de les famílies entre sí i respecte a tercers, des del nostre Departament Jurídic li oferim els nostres serveis en referència a les relacions familiars, matrimonials, paterno filiar i institucions tutelars.

Dret civil
En el nostre Departament Jurídic li oferim els nostres serveis en la gestió de temes relacionats en la regulació de les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques i de caràcter privat i públic. Li oferim un servei integral en la regulació de les diferents relacions.

Reclamacions de quantitats
Des de l’Assessoria pot gestionar els seus impagats i reclamar els deutes mitjançant el nostre servei de gestió d’impagament a deutors.

Dret Administratiu
L’Assessoria Tècnica Fiscal del Bages, S.L., des del seu Departament Jurídic, ofereix un assessorament integral en les relacions amb les Administracions Públiques i els empresaris o particulars.

Dret Laboral i de la Seguretat Social
El nostre Departament Jurídic ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Equip:

Veure informació adicional (pdf)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!