Serveis

Departament Fiscal-Comptable
Des d’ATF Assessors i Consultors li oferim un assessorament i planificació en tots els temes relacionats amb la fiscalitat (impostos, taxes, declaracions i tràmits amb l’Hisenda Pública, etc.), tant de societats com de persones físiques i patrimonis, juntament amb una eficaç gestió empresarial centrada en l’adequat flux d’informació de la seva comptabilitat.

Equip: Josep Tatjé, Noelia Grima, Josep Trullàs, Bernat Tatjé, Joan Boix i Sònia López

Departament Laboral
Realitzem un servei d’assessorament i una gestió integral en tots els temes laborals. Tant si és treballador, empresari o autònom, el nostre equip d’assessors professionals l’ajudarà en la gestió de personal i l’assessorarà de qualsevol necessitat que tingui en l’àrea sociolaboral; tals comcontractes, acomiadaments, confecció i càlcul de nòmines i relacións amb la Seguretat Social entre altres necessitats inherents a la gestió d’un equip de treball.

Equip: Rosa Contreras, Anna López, Núria Molas, Elia Garcia i Xiomara Zerpa.

Departament Jurídic
ATF Assessors i Consultors li oferim, gràcies al nostre equip d’advocats, assessorament i solucions integrals en matèria de Dret de successions(herències, testaments, declaració d’hereus,…), Dret de família (matrimonis, custòdies, divòrcis,..) Dret civil (compra-vendes, donacions,…), Dret Administratiu (llicències, reclamacions,…), Dret Laboral i de la Seguretat Social(acomiadaments, mediació, incapacitats …), Dret Mercantil(compra-venda d’accions i participacions, constitució i transformació de societats, …) i temes d’arrendament urbans i rústics.

Equip: Josep Tatjé, Mariona Ratera i Carla López.

Departament Mercantil
En aquest departament realitzem l’anàlisi des d’unavisió mercantil de lesempreses, proporcionant les eines necessàries per tal d’aconseguir una millora en els seus objectius i interessos i de realitzar a una bona gestió, funcionament i activitat  en les àrees mercantils i societàries.

Equip: Josep Tatjé, Noelia Grima i Mariona Ratera

Departament de Gestió documental i altres serveis
En la nostra assessoria destinem una secció que es tracta d’un departament de reforç cap a la resta de departaments per a la tramitació i gestió de diversos documents a ens públics, com subvencions, registres públics,altes i baixes en censos entre d’altres.

Equip: Josep Tatjé, Imma Vilà, Anna López i Xiomara Zerpa.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!