Equip

JOSEP TATJÉ CASAJUANA
Administrador de la societat
Llicenciat en Economia
Llicenciat en Administració i Direcció d’empreses
Diplomat en Ciències Empresarials
Col·legiat Exercent 13.874 C.E.C.
Assessor Fiscal
Membre del REGAF (Registre General d’Assessors Fiscals)
Administrador de Finques.
atftatje@atfassessors.com

ROSA CONTRERAS MOLINA
Administradora de la societat
Graduada Social
Graduada en Relacions Laborals
Col•legiada exercent núm. 2739 I.C.G.S.B.
Auditor laboral acreditada per l’E.A.E. (Escola d’Administradors d’Empreses)
Agent de la propietat immobiliària.
Col•legiada exercent núm. 2152 C.A.P.I.S.B.
Tècnica en Prevenció de Riscos Laborals.
atfrosa@atfassessors.com

MARIONA RATERA BULLICH
Departament Jurídic
Llicenciada en Dret
Advocada Col•legiada exercent núm. 1143 I.C.A.M.
Postgrau en Dret de família
atfjuridic@atfassessors.com

IMMA VILÀ CAPDEVILA
Departament Jurídic
Departament de Gestió Documental i Secretaria de Direcció
Diplomada en Gestió i Administració Pública
Tècnic en implantació de la Llei de Protecció de dades (LOPD)
atf2@atfassessors.com

JOSEP TRULLÀS ARGUDO
Departament Fiscal
Curs d’especialització fiscal en mòduls i estimació directe
Assessor fiscal
atffis@atfassessors.com

NOELIA GRIMA CERVANTES
Departament Fiscal i Mercantil
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
Economista; col•legiada exercent núm. 12296 C.E.C.
Màster en Gestió Financera i Direcció d’Empreses
atfjuridic-ms@atfassessors.com

BERNAT TATJÉ SABORIDO
Departament Fiscal
Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques
Màster en especialització tributària
atffiscal@atfassessors.com

NÚRIA MOLAS FORNELL
Departament Laboral
Administrativa departament laboral
Diplomada en Ciencies Empresarials
Diplomada en Turisme
atflab1@atfassessors.com

ELIA GARCIA RODRIGUEZ
Departament Laboral
Llicenciada en Dret
Màster en Advocacia
Màster en Dret Laboral
atflaboral@atfassessors.com

XIOMARA ZERPA HERNÁNDEZ
Departament Laboral
Diplomada en Ciències Empresarials
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses
atf2@atfassessors.com

JOAN BOIX FERNÁNDEZ
Departament Fiscal
Diplomat en gestió de pressupostos i control de costos
Cursos formatius de comptabilitat general, contractació laboral i confecció de nòmines
comptabilitat@atfassessors.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!