Departament
FISCAL-COMPTABLE

Des d’ATF Assessors i Consultors li oferim un assessorament i planificació en tots els temes relacionats amb la fiscalitat (impostos, taxes, declaracions i tràmits amb l’Hisenda Pública, etc.), tant de societats com de persones físiques i patrimonis, juntament amb una eficaç gestió empresarial centrada en l’adequat flux d’informació de la seva comptabilitat.

Departament
LABORAL

shaking_hands_hands_237954_l

Realitzem un servei d’assessorament i una gestió integral en tots els temes laborals. Tant si és treballador, empresari o autònom, el nostre equip d’assessors professionals l’ajudarà en la gestió de personal i l’assessorarà de qualsevol necessitat que tingui en l’àrea sociolaboral; tals com contractes, acomiadaments, confecció i càlcul de nòmines i relacións amb la Seguretat Social entre altres necessitats inherents a la gestió d’un equip de treball.

Departament
JURÍDIC

project365-gavel-5541804-l

A ATF Assessors i Consultors li oferim, gràcies al nostre equip d’advocats, assessorament i solucions integrals en matèria de Dret de successions (herències, testaments, declaració d’hereus,…), Dret de família (matrimonis, custòdies, divòrcis,..) Dret civil (compra-vendes, donacions,…), Dret Administratiu (llicències, reclamacions,…), Dret Laboral i de la Seguretat Social (acomiadaments, mediació, incapacitats …), Dret Mercantil (compra-venda d’accions i participacions, constitució i transformació de societats, …) i temes d’arrendament urbans i rústics.

Departament
MERCANTIL

everystockphoto_218219_m

En aquest departament realitzem l’anàlisi des d’una visió mercantil de les empreses, proporcionant les eines necessàries per tal d’aconseguir una millora en els seus objectius i interessos i de realitzar a una bona gestió, funcionament i activitat  en les àrees mercantils i societàries.

Departamento
GESTIÓN DOCUMENTAL

folder_office_work_238034_l

En la nostra assessoria destinem una secció que es tracta d’un departament de reforç cap a la resta de departaments per a la tramitació i gestió de diversos documents a ens públics, com subvencions, registres públics, altes i baixes en censos entre d’altres.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!